Strona główna » AKTUALNOŚCI » Szczepienie zwierząt – wścieklizna

Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego WET. A. TYMIŃSKI

Przyczyną wścieklizny jest wirus (z rodzaju Lyssavirus). Jest to zoonoza, czyli choroba, która przenosi się ze zwierząt na człowieka. Głównym rezerwuarem wirusa są zwierzęta dzikie i domowe :

  •  psy
  • wilki
  • lisy
  • kojoty
  • psy dingo
  • nietoperze
  • wiewiórki
  • sarny
  • koty

Przenoszenie wirusa – Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego WET. A. TYMIŃSKI

Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt. Po okresie inkubacji trwającym 3–8 tygodni (lub dłużej) pojawiają się niespecyficzne objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, podniecenie, obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzienia.

Następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt. Jednak w chwili pojawienia się objawów zwykle jest już zbyt późno na pomoc. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze poinformowanie lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że nie jest zakażone wirusem lub chore.

Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego WET. A. TYMIŃSKI

W celu zapobieżenia chorobie istnieje szczepionka, którą podaje się jak najszybciej po narażeniu na zakażenie wg określonego schematu. Decyduje o tym lekarz kwalifikujący do szczepienia, który może zalecić także np. podanie dodatkowo surowicy odpornościowej. Obecnie szczepienia przeciw wściekliźnie u ludzi nie są bolesne, jednak trzeba pamiętać, iż nie będą one skuteczne w chwili pojawienia się objawów choroby.

Zachowaj szczególną ostrożność

Szczepienie osób chorych jest niecelowe. Leczenie swoiste nie istnieje. Odpowiednie szczepienia należy stosować również u kotów i psów. Należy pamiętać, aby nie zaniedbywać tego obowiązku i systematycznie korzystać z wizyt u lekarza weterynarii. Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego świadczy usługi szczepienia przeciw wściekliźnie.  Nie należy także pod żadnym pozorem dotykać znalezionych zwierząt padłych lub zabitych.

Jeśli doszło do takiego kontaktu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jednocześnie powiadomić lekarza weterynarii o miejscu padnięcia zwierzęcia. Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego powiadomi stosowne organy o zaistniałeś sytuacji. Ujemne wyniki badania zwierzęcia mogą być podstawą do przerwania szczepienia człowieka. Przeprowadza się również obserwację przeżyciową zwierzęcia przez lekarza weterynarii, co pozwala wykluczyć wściekliznę. Jednak powinna się ona odbywać w warunkach, w których nie dojdzie do narażenia kolejnych osób. Podróżując warto pamiętać, że wścieklizna występuje na wszystkich kontynentach.

Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego WET. A. TYMIŃSKI

zródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna – Wścieklizna

Podsumowanie

Warto zadbać o szczepienie ochronne swojego pupila nie narażając jego oraz inne osoby na niepotrzebne komplikacje medyczne. Szczepienie weterynarz Białystok Arka Noego WET. A. TYMIŃSKI wykonuje profilaktyczne szczepienia. Warto pamiętać, że osoba, która nie zaszczepi zwierzęcia, a dojdzie do ugryzienia podlega każe wynikającej z kodeksu cywilnego artykułu 431.